Ciepłe przyjęcie - II dzień w Zaleszczykach

Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy w Koledżu Agrarnym w Zaleszczykach.

Zostaliśmy przywitani niezwykle ciepło i serdecznie, czego symbolem było uroczyste powitanie nas przez uczniów i kadrę szkoły w tradycyjny ludowy sposób, oraz przekazanie nam upieczonego specjalnie na tę okazję bochna chleba. Następnie udaliśmy się do świetlicy, aby zapoznać się z harmonogramem wymiany, historią szkoły i organizacją szkoły. Zostaliśmy oprowadzeni po szkole, zaprezentowano nam także pracownie i sale lekcyjne.

Następnie udaliśmy się na obiad, po którym pojechaliśmy zobaczyć panoramę miasta, cerkwie, kościoły oraz ważne zabytki dla tego miasta. Wykonaliśmy tam zdjęcia i materiały cyfrowe. Następnie wzięliśmy udział w miejskiej grze fabularnej pod tytułem „ Tajemnice Starego Letniska”. Uczestnicy w małych grupach odgadywali zagadki odkrywając historie miejsc związanych z danym miejscem. Dzięki zaangażowaniu naszych gospodarzy mogliśmy przekonać się, które miejsca swojego miasta uznają za ważne, inspirujące i wpływające na ich sposób patrzenia na przeszłość i czasy współczesne.

Miłym zakończeniem pierwszego dnia była wspólna dyskoteka.
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder